Fediverse, decentralizovaná sociální síť. Co to je a jak se připojit | 🇨🇿

Vedle centralizovaných sociálních sítích jako Facebook, Twitter nebo Instagram prosperuje i svobodná, otevřená alternativa fungující na principech decentralizace a federace. Jak funguje, z čeho se skládá a jak se vypořádala s krajní pravicí?


Síť

Pokud se vám nechce číst celý článek, můžete přeskočit do sekce Otázky a odpovědi nebo na Přehled sítí.

Sociální síť. Když se řekne sociální síť, naprostou většinu lidí napadne Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube... Těch největších není mnoho a každá má stovky milionů až miliardy uživatelů.

Všechny mají vedení, jež přidává a odebírá funkce, zaštiťuje veškerý provoz, nebo třeba na základě cíleně komplikovaných pravidel ne vždy transparentně rozhoduje o tom, jaký obsah bude tolerován a jaký nikoliv. Jejich centrální autority přímo či skrze tajemné algoritmy rozhodují o obrovském množství uživatelů i obsahu, který se jim bude zobrazovat a ovlivňovat je. Dlouhodobě se přitom ukazuje, že provoz nejsou schopné ohlídat a jsou tak rájem lživého a škodlivého obsahu, manipulace a radikalizace ze strany státních aktérů i nenávistných skupin.

V kontrastu proti tomuto konceptu stojí Fediverse. Fediverse – spojení slov federace a vesmír (ang. universe) – je decentralizovaná sociální síť, respektive síť sítí, s více než čtyřmi miliony uživateli. Skládá se z řady platforem, které více či méně připomínají "tradiční" sociální média (jako Twitter) a webové služby (jako blog) a navzájem spolu komunikují (klikněte pro přehled sítí).

Přestože tu hovoříme o uceleném ekosystému, ani Fediverse, ani dílčí sociální sítě, kterých je několik desítek, nemají ústřední autoritu. Pokud bychom tedy chtěli zjistit, kdo tvoří "pravidla hry" nebo se k síti připojit, nešlo by zůstat na úrovni Fediversu ani platforem, ale museli bychom podívat se na jednotlivé servery, jež jsou ještě o úroveň níže než platformy.1 A jsou jich tisíce (statistický portál The Federation uvádí osm tisíc).2

Mapa Fediversu
Mapa Fediversu (Zdroj)

Pojďme si to ukázat na příkladu. Řekněme, že se chci připojit k Fediversu a z nabídky platforem si vyberu microblogging Mastodon, který se velmi podobá Twitteru. V rámci Fediversu není možné jít na joinmastodon.org a udělat si účet, jako bych to učinil na twitter.com. Kvůli decentralizované struktuře si musím najít seznam serverů Mastodonu, jeden si vybrat, přečíst si pravidla a vytvořit si účet. Servery, v případě Mastodonu nazývané instance, se liší tematicky (LGBT, fanoušci programování), regionálně nebo hodnotově. Některé mají přísnější pravidla, jiné volnější, ať se jedná o urážky, nelegální obsah nebo pornografii. Možností je celá řada a každý si přijde na své.

Servery provozují a spravují jednotlivci (teoreticky si kdokoliv, i vy nebo já, může založit server), skupiny lidí nebo organizace a jsou to oni, kdo vymáhají dodržování pravidel. Správci mohou zablokovat nebo ztišit uživatele i zablokovat celé ostatní servery (jinak řečeno, "zrušit" s nimi federaci"). Obsah ze správci zablokovaných serverů pak k uživatelům jejich serveru nepronikne.

Jakmile se stanu uživatelem serveru, získám přístup nejen k Mastodonu, (skoro3) všem jeho uživatelům a serverům, ale také k dalším sociálním sítím, se kterými Mastodon komunikuje. Podobně jako u e-mailu pak má "adresa" bude mít formát @xxx@yyy.zz – xxx je mé zvolené uživatelské jméno a yyy.zz adresa serveru. (Třeba místopředsedu Evropského parlamentu Marcela Kolaju (Piráti) najdete na @marcelkolaja@mastodon.pirati.cz.)

Na ní pak mohu Mastodon procházet stejně jako Twitter na twitter.com, nebo můžu použít řadu klientů4.

Struktura Fediversu

Lidé mají navíc možnost volně migrovat mezi servery jednotlivých sítí. Pokud se mi na tom, kde si vytvořím první účet, nebude z jakéhokoliv důvodu líbit, mohu přejít jinam a sledovat ty samé lidi.

Co určuje, zda a jak spolu platformy komunikují? Protokoly. Přichází trochu techničtější téma, ale budu se snažit být stručný. Protokoly jsou ve světě informačních technologií standardy pro komunikaci. Definují pravidla a formáty komunikace, díky čemuž počítače nebo webové služby fungují pohromadě a propojeně. Možná jste se setkali se zkratkami HTTP(S) (protokol používaný při komunikaci mezi prohlížeči a servery webu) nebo SMTP, IMAP a POP3 (e-mailové protokoly).

Protokolů používaných ve Fediversu je řada, ale nejpoužívanější se nazývá ActivityPub. Některé sítě používají jen tento protokol, jiné hned několik – například Friendica a Hubzilla podporují kromě ActivityPubu i další dva největší protokoly, OStatus a Diaspora. Toto propojení umožňuje existenci federalizovaného uspořádání Fediversu. Pokud chci například jako uživatel Mastodonu sledovat někoho, kdo je na Pleromě, jednoduše zadám do vyhledávače jeho adresu ve formátu @xxx@yyy.zz.

Všechny výše popsané platformy a protokoly mají jedno společné – jsou free and open source (neboli svobodné a otevřené) a zdarma. Uživatelé je tedy mohou volně používat, studovat a měnit. Tento fakt spolu s decentralizací a federalizací ještě více posiluje roli uživatelů a lokálních komunit a činí z Fediversu bezpečný a rozmanitý prostor webu.

Protokoly Fediversu
Protokoly Fediversu (Zdroj)

Samozřejmě ani Fediversu se nevyhnul problém nenávistného obsahu. Struktura sítě a důslednost správců chránit své komunity ho však zredukovaly na minimum. "Teď jsou alt-right trollové a ti, kdo věří v nadřazenost bílé rasy, téměř všichni v rohu Fediversu, s nímž téměř nikdo jiný nemluví. Přestože to nezabraňuje takto zaměřené skupině mluvit nenávistně mezi sebou a svými instancemi (jako Gab), jsou izolování, což jim ztěžuje radikalizaci nových uživatelů a brání ostatní před potenciálními urážkami," píše v eseji Michał “rysiek” Woźniak.

Je úsměvné až smutné, že decentralizovaná sociální síť je dnes pro většinu lidí neznámý koncept. Internet totiž býval mnohem méně centralizovaný než nyní. Pak však začaly vznikat webové služby jako Blogger a Tumblr a následovaly sociální sítě Facebook, Twitter a další. To sice umožnilo publikaci na webu i méně technicky zdatným uživatelům, ale také to vedlo ke koncentraci uživatelů na těchto platformách, jež začaly lidi vnímat v první řadě jako potenciální zdroje příjmů z reklamy. Nakonec "padl" i dlouho lokální e-mail, když nastoupily služby jako Gmail a Hotmail.

Různými akvizicemi se pak prostor začal zmenšovat a koncentrovat v rukou pár velkých hráčů, což nás vrací k začátku tohoto článku, tématům soukromí na internetu, moderace obsahu a monopolizaci veřejného prostoru a tedy důvodům, proč potřebujeme Fediverse, decentralizovanou komunikaci i svobodný a otevřený software obecně

Nyní nezbývá nic jiného než začít objevovat Fediverse. Začít můžete pomocí zdrojů níže na této stránce.


Otázky a odpovědi

Co je Fediverse?
Sociální síť skládající se z desítek platforem podobných "klasickým" sociálním médiím, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram nebo blogovací platformy. Dílčí platformy jsou pak tvořeny tisícemi serverů – nezávislých komunit s vlastními pravidly i tematickým zaměřením.

A co nějaká čísla?
K datu publikování tohoto článku tvoří Fediverse zhruba:

 • 8 milionů uživatelů
 • 50 projektů
 • 8 tisíc serverů
 • 14 protokolů

Jak se můžu připojit?
Jednoduše.
1) Vyberte si síť ze seznamu níže (Pomůže vám poznámka "Čemu se podobá").
2) Vyberte si domovský server a vytvořte si účet.
3) Hotovo!

Kdo Fediverse spravuje?
Není jedna autorita pro správu Fediversu nebo sociálních sítí, jež ho tvoří. Své správce – ať už jednotlivce, nebo skupiny lidí – mají servery.

Správci serverů mohou zablokovat nebo ztišit uživatele i zablokovat celé ostatní servery (jinak řečeno, "zrušit" s nimi federaci"). Obsah ze zablokovaných serverů pak k uživatelům jejich serveru nepronikne.

V čem je jiný než "klasické" sociální sítě?

 1. Strukturou – jednotlivé části Fediversu (platformy i servery) existují a fungují nezávisle.
 2. Propojeností – uživatelé spolu mohou komunikovat napříč sítěmi.
 3. Svobodou – každý si může založit server a připojit se k Fediversu. Platformy mají otevřený kód, který si každý může prohlédnout a upravit ho. Uživatelé mohou mezi servery libovolně přecházet.
 4. Ochranou soukromí a duševního zdraví – ve Fediversu neexistuje inzerce a monetizace uživatelských dat. Není experimentováno s jejich zdravím a bezpečím podněcováním aktivity za každou cenu (algoritmizované feedy apod.).
 5. Efektivní moderací – probíhá na lokální úrovni jednotlivých komunit (serverů), které potřebám svých uživatelů rozumí lépe než centrální autorita.

Co se stane, když server, na kterém jsem, skončí?
Přijdete o všechna data. Proto je dobré dělat pravidelné zálohy svého profilu, které poté můžete nahrát na nový server. Díky tomu se na vašem profilu změní jen adresa – sledující nebo příspěvky si zachováte.

Stejný postup (export a následný import profilu) se používá při migraci mezi servery.

Jak jsou jednotlivé sítě ve Fediversu propojené?
Pomocí protokolů. Nejpoužívanější je ActivityPub, OStatus a Diaspora.

A je Fediverse napojený na... klasický universe?
Ano! Pomocí tzv. bridgů ("mostů") lze publikovat příspěvky z Mastodonu na Twitter (a naopak) nebo z YouTube na PeerTube.

Co jsou Matrix, XMPP a SSB?
Protokoly využívané zejména v decentralizovaných messengerech, o kterých se více dočtete zde.

Zrovna Matrix je na The Federation úváděn ve statistikách, ale do tohoto článku jsem se ho rozhodl nezahrnout, zaprvé protože jsem se chtěl zaměřit na sociální sítě, zadruhé protože (instant) messagingu věnuji samostatný článek. Existuje ale i bridge, jenž umožňuje Matrixu komunikovat s Fediversem (resp. protokolem ActivityPub).


Přehled sítí

🅰️ = síť podporuje protokol ActivityPub
✳️ = síť podporuje protokol Diaspora
🟠 = síť podporuje protokol OStatus

Nejedná se o úplný přehled. Ten, stejně jako rozsáhlejší přehled protokolů, najdete na Fediverse.Party (doporučuji, dají se tam dobře filtrovat a obsahuje řadu tipů) nebo na The Federation (tam zase mají podrobné údaje o počtech uživatelů služeb i celého Fediversu).

 • Diaspora ✳️ – macrobloggingová platforma
  • Čemu se podobá: Facebook
 • Friendica 🅰️✳️🟠 – ideální platforma, pokud chcete být v kontaktu s celým Fediversem z jednoho místa
 • Funkwhale 🅰️ – platforma pro poslech a sdílení hudby
 • Hubzilla 🅰️✳️🟠 – víceúčelová síť pro pokročilé uživatele
 • GNU Social 🟠 – síť od otců zakladatelů svobodného microbloggingu
 • Mastodon 🅰️ – microbloggingová, největší federativní sociální síť (zhruba pět milionů uživatelů)
  • Čemu se podobá: Twitter
 • Misskey 🅰️ – microbloggingová síť s funkcemi jako kalendář nebo hry
  • Čemu se podobá: Twitter
 • PeerTube 🅰️ – videoknihovna, lze na ni i streamovat
 • PixelFed 🅰️ – sdílení obrázků
  • Čemu se podobá: Instagram
 • Pleroma 🅰️ – na zdroje nenáročná microbloggingová síť
  • Čemu se podobá: Twitter
 • Socialhome 🅰️✳️ – univerzální síť pro microblogging i klasické blogové příspěvky
 • WordPress 🅰️ – plugin, který připojí váš web běžící na WordPressu k Fediversu přes protokol ActivityPub
 • Write Freely 🅰️ – blogovací platforma zaměřená na psaní bez rozptýlení

Další zdroje


Aktualizováno 27. ledna 2020: Doplněny bridge v Otázky a odpovědi


 1. Můžete se setkat také s označeními instances, nodes nebo pods. Záleží na platformě. 

 2. Nutno dodat, že The Federation funguje na principu opt-in – služby musí tedy souhlasit s tím, aby se na webu jejich statistiky ukazovaly. 

 3. Výjimkou jsou "defederované" servery a jejich uživatelé, viz předchozí odstavec. 

 4. Pro Mastodon existují klienti Halcyon nebo Pinafore


More from Outputs – digital technology journal